CHEF Card

Účast v CHEF Klubu se řídí Všeobecnými podmínkami CHEF Klubu. Žadatel svou registrací stvrzuje, že se před registrací s těmito podmínkami seznámil. Aktuální úplné znění Všeobecných podmínek CHEF Klubu je dostupné ve všech provozovnách Provozovatele a na internetové stránce www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/


Úhrada za CHEF kartu*:

Převzetí CHEF karty*:
Souhlas s podmínkami*:

Účast v CHEF Klubu se řídí Všeobecnými podmínkami CHEF Klubu. Žadatel svou registrací stvrzuje, že se před registrací s těmito podmínkami seznámil. Aktuální úplné znění Všeobecných podmínek CHEF Klubu je dostupné ve všech provozovnách Provozovatele a na internetové stránce www.adria-neptun.cz/aa-chefklub/

Člen klubu svou registrací výslovně souhlasí s tím, aby ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., IČ: 40766519, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 26, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 2738 (dále jen „Provozovatel“) zpracovávala jeho osobní údaje uvedené v žádosti za účelem správy jeho účtu člena CHEF Klubu a zasílání obchodních nabídek a nechala je zpracovat jinou osobou. Člen Klubu souhlasí se zpracováním veškerých jím uvedených údajů dalšími provozovnami Provozovatele a dalšími zpracovateli pro výše uvedené účely. Souhlas se uděluje na dobu členství v CHEF Klubu. Člen Klubu je oprávněn kontrolovat své zpracovávané údaje a opravovat je nebo odvolat svůj souhlas s jejich zpracováváním písemně na adrese “CHEF Klub“, ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1“.

Podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, upravení, opravu a možnost odstranění údajů, které se Vás týkají. Pokud si přejete uplatnit toto právo a obdržet informace, které se Vás týkají, obraťte se prosím na: "CHEF Klub“, ADRIA – NEPTUN, spol. s r.o., Václavské náměstí 26, 110 00 Praha 1.

 

Datum:  ………………………………………………………………………………………

 

Číslo karty: ……………………………………………………………………………………
(8 místný EAN kód)

 

Podpis: …………………………………………………………………………………………
(Zákazník, který dotazník vyplnil a převzal kartu)

 

Podpis: …………………………………………………………………………………………
(Pověřená osoba, která dotazník převzala za provozovnu)

Zpet Vytisknout tuto stránku Odesilani vzkazu a pozadavku Zpet na začatek stranky